Όλη η τάξη παρακολουθεί με ενδιαφέρον.

Παρακαλώ το δωμάτιό σας να είναι σε τάξη.

 

Η αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

 

Το τυρί αυτό είναι πρώτης τάξης.

 

Η τάξη μας είναι φωτεινή και πολύχρωμη.

 

αίθουσα    

τακτοποιημένο

 

οι μαθητές   
 
ο κόσμος     
ποιότητας