Η  Μαρία ετοίμασε το φαγητό  του  σκύλου της.
 Ο παπαγάλος κάθεται στις πλάτες  των  αφεντικών του.
  Ο  ταχυδρόμος έφερε  το  γράμμα που περίμενα.
 Τα μάτια  της  γάτας μου είναι .... πιό όμορφα.
 Το σκυλάκι μου άρχισε .... αγκαλιές.
     

 τους 

 

 

 

                    τις 

           

 οι 

 τα 

 τον