Η  Μαρία ετοίμασε το φαγητό  του  σκύλου της.
 Ο παπαγάλος κάθεται στις πλάτες  των  αφεντικών του.
  Ο  ταχυδρόμος έφερε .... γράμμα που περίμενα.
 Τα μάτια ..... γάτας μου είναι .... πιό όμορφα.
 Το σκυλάκι μου άρχισε .... αγκαλιές.
     

 τους 

 

 το 

 

                    τις 

             της 

 οι 

 τα 

 τον