Η  Μαρία ετοίμασε το φαγητό  του  σκύλου της.
 Ο παπαγάλος κάθεται στις πλάτες .... αφεντικών του.
 .... ταχυδρόμος έφερε .... γράμμα που περίμενα.
 Τα μάτια ..... γάτας μου είναι .... πιό όμορφα.
 Το σκυλάκι μου άρχισε .... αγκαλιές.
     

 τους 

 των 

 το 

 

                    τις 

 ο          της 

 οι 

 τα 

 τον