... Μαρία ετοίμασε το φαγητό ...... σκύλου της.
 Ο παπαγάλος κάθεται στις πλάτες .... αφεντικών του.

 .... ταχυδρόμος έφερε .... γράμμα που περίμενα.

 Τα μάτια ..... γάτας μου είναι .... πιό όμορφα.
 Το σκυλάκι μου άρχισε .... αγκαλιές.
     

 τους 

 των 

 το 

  του 

 η                 τις 

 ο          της 

 οι 

 τα 

 τον