Άνεμος - ;

Λάθος

 

Λάθος

         
 

 

Λάθος 

 

    Λάθος    
 

 

  Λάθος
     

Λάθος

 
 

 

   
   

Λάθος

 

 
      Λάθος
      Λάθος