Ένας  μαθητής σηκώθηκε να πει το μάθημα.
   Παιδιά φέρτε  μιαν  άλλη μπάλα.
   Το ταχυδρομείο έφερε  ένα  δέμα
   Η τσάντα αυτή είναι  μιας  ξαδέλφης μου.
   Η ιδέα αυτή είναι  ενός  φίλου μου.
     
  Μπράβο !!!

 

 

Τα κατάφερες