Ένας  μαθητής σηκώθηκε να πει το μάθημα.
   Παιδιά φέρτε  μιαν  άλλη μπάλα.
   Το ταχυδρομείο έφερε ........ δέμα
   Η τσάντα αυτή είναι ....... ξαδέλφης μου.
   Η ιδέα αυτή είναι ......... φίλου μου.
     
   ενός 

 

 

 

 ένα 

 μιας 

 έναν 

 μια