Παραθετικά - Υπερθετικός απόλυτος βαθμός

 

Πάτησε στο γράμμα που πρέπει να μπει ο τόνος.

Επανέλαβε μέχρι να πάρεις άριστα (100%).

 

 νεότατος 
γενναιτατος
εξυπντατος
φρονιμτατος
σοφτατος
βαθτατος

 

 
 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία