Παραθετικά επιθέτων - Συγκριτικός βαθμός

 

Πάτησε στην πράσινη λέξη που αντιστοιχεί στο πλαίσιο που είναι το χέρι-δείκτης ώστε να φτιάξεις τα γένη των επιθέτων.

 
 

 

            

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία