Τα επίθετα

 

Αντιστοίχισε όποιο ουσιαστικό ταιριάζει με τα επίθετα που είναι το χέρι δείκτης.

 

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία