Τα επίθετα

 

Αντιστοίχισε όποιο ουσιαστικό ταιριάζει με τα επίθετα που είναι το χέρι δείκτης.

 

 

© 2010-15    |  FB Επικοινωνία