Προσωπικές αντωνυμίες
Αδύνατοι τύποι

Μου αρέσει το φαγητό.

  ΑριστούχοςΕίναι αδύνατος τύπος το υπογραμμισμένο τμήμα;

    Ναί         Όχι