Προσωπικές αντωνυμίες
Αδύνατοι τύποι

Να της το πας.

  ΑριστούχοςΕίναι αδύνατος τύπος το υπογραμμισμένο τμήμα;

    Ναί         Όχι