Φτιάχνω πόσα είναι όλα

 

 

   

Πάτησε στις κάρτες που χρειάζεσαι  ώστε να φτιάξεις όλα τα βήματα που έκανε το λαγουδάκι.
 

Να προσέχεις τη σειρά.
πχ  300+700=1.000  ή  700+300=1.000

 

 

 

 

 
 

 

 

 
0         500         1.000

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 1

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία