Εκφώνηση αριθμών
 
 

Ωωωωπ !!!
Λάθος

 
 

      Πήγαινε στην αρχή