5

  Πόσες μονάδες έχει το ψηφίο που δείχνει το χέρι;  
     
     
 

842

 
     
 
 
   

 

 

200

 

20

 

 2