Καταλαβαίνω τις εκατοντάδες

 

 

   
Πάτησε σε δύο κάρτες για να φτιάξεις τις  Ε εκατοντάδες, τις  Δ εκάδες και τις  Μ ονάδες που βλέπεις.

Θυμήσου να πατήσεις πρώτα στις Εκατοντάδες.

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία