4

     
  Πάτησε στον άβακα που δείχνει τον αριθμό.  
     
     
 

731