Καταλαβαίνω τις εκατοντάδες

 

400+30+6

   
  300+40+6
   
  500+60
   
  500+6
   
  700+20+2
   
  600+70+5

 560         
   
 722         
   
 346         
   
 675         
   
 436         
   
 506