Καταλαβαίνω τις εκατοντάδες

 

 

   
Πάτησε στις καρτέλες που δείχνουν πόσα είναι.

π.χ. 300+60+8 = 368

 

 

 

 

 
   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία