Καταλαβαίνω τις εκατοντάδες

 

 

   
Πάτησε στις καρτέλες ώστε βρεις πόσες μονάδες είναι.

π.χ.  500+30+8 = 538

 

 

 

 

 


 

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία