4

     
  Πόσα ευρώ είναι;  
     


  

 
 
 

200+50+3

 

200+4+3

 

20+50+3