Καταλαβαίνω τις εκατοντάδες

 

 

   

Πάτησε σε τρεις κάρτες για να φτιάξεις τον αριθμό που δείχνουν οι κύβοι.

Θυμήσου να βάλεις πρώτα τις
 Ε κατοντάδες.

 

 

 

 


 
   
 
 
 

 

 

 

 

 25

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία