Καταλαβαίνω τις εκατοντάδες

 

 

   
Πάτησε σε τρεις κάρτες για να φτιάξεις τον αριθμό που δείχνουν οι μάρκες.

Θυμήσου να βάλεις πρώτα τις
 Ε κατοντάδες.

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία