Καταλαβαίνω τις εκατοντάδες

 

 

   
Πάτησε σε τρεις κάρτες για να φτιάξεις τις   Ε κατοντάδες , τις  Δ εκάδες και τις  Μ ονάδες που βλέπεις.
Θυμήσου να βάλεις πρώτα τις Εκατοντάδες.

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία