Καταλαβαίνω τον άβακα
 

Είναι με τη σωστή σειρά  οι
   Ε κατοντάδες , οι  Δεκάδες και οι  Μ ονάδες;

 

Θυμήσου ότι οι μονάδες πάνε στο τέλος.

 

 

                

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία