Καταλαβαίνω τις εκατοντάδες

 

 

   
Πάτησε σε τρεις κάρτες άβακα για να φτιάξεις τις   Ε κατοντάδες , τις  Δεκάδες και τις  Μ ονάδες που βλέπεις.
Θυμήσου να βάλεις πρώτα τις Εκατοντάδες.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία