Καταλαβαίνω τις εκατοντάδες

 

 

   
Πάτησε στις κάρτες που μας δείχνουν πόσα είναι όλα μαζί.

 

Πχ  5 Ε  (ή)  50 Δ  (ή) 500 Μ .  

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

 

 

 

 

 25

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία