Καταλαβαίνω τις εκατοντάδες

 

 

   
Πάτησε στις κάρτες που μας δείχνουν πόσα είναι όλα μαζί.

 

Πχ      2 Ε   (ή)  20 Δ     (ή) 200 Μ . 

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 25

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία