Πόσα θέλω να φτάσω;

 

 

   

Φτιάξε με τις κάρτες τα δύο άλματα που κάνει το λαγουδάκι.
 

Να προσέχεις τη σειρά.
πχ      4+10=14    ή      10+4=14
 

 

 

 

 

Από το 27 στο 80

 

 

   

 
 
0 10

20

27 30

40 50 60 70 80 90 100

 

 
 

 

  
 

 

 

 2

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία