Πόσα θέλω να φτάσω;

 

 

   

Φτιάξε με τις κάρτες τα δύο άλματα που κάνει το λαγουδάκι.
 

Να προσέχεις τη σειρά.
πχ      4+10=14    ή      10+4=14

 

 

 

 

 

Από το 3 στο 20

 

 

   

 
 
0

3

10   20   30   40   50

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 1

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία