Σύνθετες λέξεις

 

   

Πάτησε στις κάρτες που χρειάζεσαι με τη σειρά ώστε να φτιάξεις τη σύνθετη λέξη.

 

 

 

 

 

φρέσκο + βαμμένο

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 13

 

© 2010-17   |   FB Επικοινωνία