Τροπικά επιρρήματα

 

   

Πάτησε σε όσες λέξεις δείχνουν πώς έγινε κάτι δηλ. τον τρόπο που έγινε.

 

 

 

 

 

 

Πώς τα περνάς;

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 14

 

© 2010-20   |   FB Επικοινωνία