Δεκάδες - Εκφώνηση

 

   

Πάτησε σε 2 κάρτες ώστε να φτιάξεις την ονομασία του αριθμού.
 

 

 

 

 

40

 

 
 

 

  
 

 

 

 27

 

© 2010-16   |   FB Επικοινωνία