Γιατί χρησιμοποιούμε δεκάδες
 

Πάτησε στα σωστά κυβάκια.
Μπορείς να καταλάβεις γρήγορα ποιά είναι μετρώντας αυτά με τις δεκάδες.

 

 

               

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία