Καταλαβαίνω τις δεκάδες

 

 

   

Πάτησε στον άβακα για να φτιάξεις τις  Δ εκάδες και τις  Μ ονάδες που βλέπεις.
Θυμήσου να βάλεις πρώτα τις Δεκάδες

 

 

 

 


 

  

 

 
 
 

 

 

 

 

 25

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία