Καταλαβαίνω τις δεκάδες

 

 

   
Πάτησε στις κάρτες που μας δείχνουν πόσα είναι όλα μαζί.

 

Πχ   2 Δ  (ή) 20 Μ . 

 

 

 

 

 

   

 

 
 
 

 

 

 

 

 25

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία