Κλίση επιθέτων σε -ας - Κουμπαράς, ψαράς
 
 

Ωωωωπ !!!
Λάθος

 
 

      Πήγαινε στην αρχή