6

  Ποιός αριθμός είναι;  
     
     
 

   εβδομήντα   οκτώ 

 

 
     
 
 
       

78

 

87

 

15