1

2

3

4

5

 

Ποιος αριθμός είναι στην κουκίδα;
   

 

   

 

 
0 10 20 30 40   50
40 42 45 47 50