1

2

3

4

 

 
Ποιος αριθμός είναι στην κουκίδα;
   

 

   

 

 
0 10 20 30 40   50
30 32 35 37 40