1

2

3

 

   
Ποιος αριθμός είναι στην κουκίδα;
   

 

   

 

 
0 10 20 30 40   50
20 22 25 27 30