1

 

       
Ποιος αριθμός είναι στην κουκίδα;
   

 

   

 

 
0 10 20 30 40   50
10 12 15 17 20