Ποιος αριθμός είναι στην κουκίδα;
   

 

   

 

 
0 10 20 30 40   50
 0   2   5   7   10