Οι αριθμοί με λέξεις

 
 

Σε κάθε αριθμό πάτησε στο γράμμα που δεν έχει μπει τόνος.

 

 

 

 

 τριντα τρία
τριάντα ξι
σαράντα πντε
πενντα τρία 
πενήντα επτ

 

 

 

  1

 

  © 2010-20   |   FB Επικοινωνία