Καταλαβαίνω τις δεκάδες

 

 

   
Πάτησε στις καρτέλες ώστε να φτιάξεις πόσες μονάδες είναι.

π.χ.  20+8 = 28

 

 

 

 

 


  

 

 
 
 

 

 

 

 

 15

 

© 2010-18   |   FB Επικοινωνία