3

     
  Πόσες μονάδες είναι;  
     

 

 

  

 


 
 
 

10+10+10+10+6

 

10+10+10+6

 

10+10+10+10+4