2

     
  Πόσες μονάδες είναι;  
     

 

 

 
 
 
 

10+10+10+10+10+4

 

10+10+10+10+3

 

10+10+10+10+10+3