1

     
  Πόσες μονάδες είναι;  
     

 

 

 


 


 
 
 

10+10+10+9

 

10+10+10+7

 

10+10+7