2

     
  Πόσα κυβάκια είναι;  
     


 

 
 
 

10+10+5

 

10+10+10+5

 

10+10+10+10+5